VARIOUS - Balli tradizionali dell'Umbria . CD
VARIOUS - Balli tradizionali dell'Umbria . CD

Felmay

V. A. - Balli tradizionali dell'Umbria . CD

€5.90

Saltarelli, manfrine, tresconi e furlane. An anthology of Umbria folkdances - Vol. 1.

a cura di Giuseppe Michele Gala.

Ethnica 4

1992 © Taranta - TA 004