SHANTA DAS - Hanuman Bakta . CD

Nota

SHANTA DAS - Hanuman Bakta . CD

€5.90

tracklist

 1. Naraena . 5:11
 2. Prem Prem . 8:30
 3. Govinda Giaj Gopal . 2:32
 4. La ruota del samsara . 7:23
 5. Nepal Song . 2:16
 6. Hanuman Chalisa . 8:35
 7. Spiritual Reggae . 5:45
 8. Ragupatiragava . 2:48
 9. Ganga Monte Kailash . 4:11
 10. Dance of Shiva Lingam . 4:06
 11. Santana . 2:39
 12. Hare Hare . 7:53
 13. Flute Dream . 9:18
 14. Santur . 3:01

© Nota - CD 356